VEILIGHEID
VEILIGHEID

ATEX-richtlijn

ATEX staat voor ATmospheres EXplosives. Onder een explosieve atmosfeer verstaat men: een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel. De ATEX-richtlijn is dus van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan optreden. Dit kan een gasexplosiegevaarlijke omgeving zijn, maar ook een stofexplosiegevaarlijke omgeving. De werkgever moet een explosieveiligheidsdocument opstellen, waarin o.a. een identificatie en beoordeling van de explosierisico’s zijn opgenomen.

In de richtlijn 94/9/EG (ATEX-95) is omschreven aan welke essentiële veiligheid en gezondheideisen apparaten moeten voldoen, wanneer ze gebruikt worden op plaatsen waar een explosieve atmosfeer kan voorkomen. De richtlijn is onderverdeeld in twee materieelgroepen (groep I en II). Beide groepen zijn onderverdeeld in categorieën. Deze geven weer of een apparaat inzetbaar is in een atmosfeer met gas, nevel of damp (G) of met stof (D).

Groep 1 | MijnbouwGroep 2 | Alle andere plaatsen
12Zone 0(Gas) GZone 20(Stof) DZone 1(gas) GZone 21(Stof) DZone 2(Gas) GZone 22(stof) D
Categorie MCategorie 1Categorie 2Categorie 3
Hoog risico in mijnenMinder hoog risico in mijnenMachines met een zeer hoog beschermingsniveauMachines met een hoog beschermingsniveauMachines met een normaal beschermingsniveau
Zone 0 of 20 gas of stof voortdurend aanwezig (meer dan 1.000 uur per jaar)
Zone 1 of 21 gas of stof waarschijnlijk af en toe aanwezig (tussen 10 en 1.000 uur per jaar)
Zone 2 of 22 gas of stof indien aanwezig voor korte duur (minder dan 10 uur per jaar)

materieelgroep II is onderverdeeld in drie gasgroepen, te weten:
IIA oa propaan, butaan kerosine
IIB oa ethyleen, zwavelwaterstof ethylether
IIC oa waterstof, acetyleen, zwavelkoolstof

Er is nog geen onderverdeling voor stof. In de toekomst krijgen we te maken met een nieuwe materieelgroep, te weten materieelgroep III.
IIIA stofdeeltjes met een diameter groter dan 0,5 mm.
IIIB stofdeeltjes met een diameter kleiner dan 0,5 mm.
IIIC elektrisch geleidende stoffen.

Temperatuurklassen

Zodra een ontsteekbare gas- of stofwolk in aanraking komt met een voorwerp met een temperatuur die gelijk of hoger is dan de ontstekingstemperatuur, kan ontsteking plaatsvinden.
TemperatuurklasseMaximaal toelaatbare oppervlakte temperatuur
T1450
T2300
T3200
T4135
T5100
T685
Een voorbeeld van een ATEX-markering wordt dan als volgt:
II 2 G EEx c IIA T3
IIexplosiegroep II, bovengronds
2apparaatcategorie 2 zone 1
Ggas
EEx cbeschermingswijze c, Bescherming door constructieve veiligheid
IIAgasgroep IIA
T3temperatuurklasse T3
Dalmec levert balancers voor Groep II (bovengronds) categorie 2 en 3 (machines met een hoog en normaal beschermingsniveau) inzetbaar in een omgeving met stof of gas. De gasgroep is IIA of IIB, de temperatuurklasse T1 tot en met T5.

Voor alle zones geldt een aparte ATEX-certificering. Een alleen voor gasexplosie gecertificeerde machine mag niet zomaar in een stofexplosiegevaarlijke omgeving worden toegepast. De certificeringen worden door een Notified Body geregeld. Op alle ATEX- gecertificeerde producten wordt kenbaar gemaakt door welke keuringsinstantie het product gecertificeerd is.