VEILIGHEID
VEILIGHEID

CE-markering

Een veilige machine is herkenbaar aan de CE-markering. Bij een CE-gemarkeerde machine wordt een IIA-verklaring van overeenstemming (certificaat) meegeleverd.

Het certificeren van de balancer is de verantwoordelijkheid van Dalmec. Fabrikanten zijn namelijk verplicht hun producten te produceren conform de machine richtlijnen. Om invulling te geven aan deze richtlijnen zijn verschillende Europese normen geschreven.

De nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EC is vanaf 29 juni 2009 van kracht en kent een overgangstermijn tot 29 december 2009. Deze nieuwe machinerichtlijn is van toepassing op:

 • Machines
 • Verwisselbare uitrustingsstukken
 • Veiligheidscomponenten
 • Hijs- en hefgereedschappen
 • Kettingen, kabels en banden
 • Verwijderbare mechanische overbrengsystemen
 • Niet voltooide machines

Tijdens het proces wordt een technisch constructiedossier aangelegd. Hierin staat alle informatie die nodig is om de machine veilig te produceren, te gebruiken, te onderhouden, te beproeven en tot slot te ontmantelen. Een volledig opgesteld technisch constructiedossier is het bewijs dat de balancer voldoet aan de machinerichtlijnen.

Op basis van dit dossier wordt de EG-verklaring van overeenstemming ondertekent en pas daarna mag het CE-keurmerk op de machine worden aangebracht. Met deze EG-verklaring van overeenstemming verklaart de fabrikant, dat de in de handel gebrachte machine aan alle daarop betrekking hebbende fundamentele eisen inzake veiligheid en gezondheid voldoet.

De genomen maatregelen zijn erop gericht om elk ongevalsrisico gedurende de te verwachten levensduur van de machine volledig uit te sluiten, ook wanneer deze risico’s het gevolg zijn van te voorziene abnormale omstandigheden.

Bij de constructie van de machine wordt rekening gehouden met vermoeiing- en verouderingsverschijnselen die te verwachten zijn in de levensduur van de machine. Deze is gebaseerd op het aantal bedrijfscycli en de bedrijfsomstandigheden die voor de aangegeven toepassing zijn gespecificeerd.

Ook de Nederlandstalige handleiding is een onderdeel van het technisch machine dossier.
Deze bestaat o.a. uit:

 • Regelgeving en algemene waarschuwingen met een lijst met normen waarmee tijdens het ontwerp rekening is gehouden
 • Een algemene beschrijving en technische gegevens
 • Transport en installatie van de balancer
 • Instructies voor instelling en bediening
 • De uitkomst van de risicoanalyse met de genomen maatregelen
 • Een overzicht van de ingebouwde veiligheden
 • Onderhoud en storingzoeken
 • De schema’s met een onderdelenlijst

In de machinerichtlijn is ook opgenomen dat de fabrikant alle nodige maatregelen moet nemen opdat het fabricageproces waarborgt dat de gebouwde machine in overeenstemming is met het technische dossier. Dalmec is dan ook EN ISO9001:2000 gecertificeerd. Deze certificering staat borg voor het proces waarin deze procedures verwerkt zijn.

In de praktijk houdt dit voor u in dat de Dalmec-balancer conform alle wettelijke normen en eisen wordt ontworpen en geproduceerd. Voor aflevering is uw machine bij Dalmec opgebouwd en uitvoerig getest. Bij voorkeur met uw eigen product. Een onderdeel van deze test is ook de risicoanalyse. Wanneer de machine en het dossier aan alle eisen voldoen wordt de EG-verklaring ondertekend en wordt de CE-markering op de machine aangebracht.