VEILIGHEID
VEILIGHEID

VCA-certificering

VCA staat voor Veiligheids-, Gezondheids- en Milieu- Checklist voor Aannemers. VCA is in 1989 gestart en oorspronkelijk alleen bedoeld om aannemers die werkzaamheden verrichten in risicovolle omgevingen te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. In de loop van de tijd is VCA een begrip geworden in alle takken van industrie.

We kennen in feite twee soorten VCA: een VCA-bedrijfscertificering en certificering van medewerkers. Voor bedrijven geldt een certificering op drie niveaus: VCA*, voor kleinere bedrijven met in totaal minder dan 35 medewerkers. VCA** is voor bedrijven die als hoofdaannemer optreden en/of groter zijn dan 35 medewerkers, inclusief inleenkrachten. En ten slotte VCA-Petrochemie, voor bedrijven die in de (petro-)chemie werkzaam zijn.

Voor personeelsleden zijn een tweetal opleidingen binnen de VCA: basisveiligheid VCA en VCA voor leidinggevenden (VCA VOL).

Het VCA-certificaat voor bedrijven is in beginsel geldig voor een periode van 3 jaar. Hiervoor geldt wel dat er tussentijdse audits uitgevoerd worden, om het certificaat te behouden. Aan het einde van de certificatieperiode van 3 jaar moet weer een complete evaluatie worden uitgevoerd door de certificerende instelling.

Het diploma basisveiligheid VCA en VCA VOL zijn gedurende een periode van 10 jaar geldig.

Binnen Dalmec BV staat veiligheid hoog in het vaandel. Al onze medewerkers van de Technische Dienst en de ondersteunende binnendienst zijn dan ook in het bezit van een VCA-diploma. Voor u een stuk extra zekerheid dat de werkzaamheden op een verantwoorde manier worden uitgevoerd.